MICROSOFT – TÁRGYÚ KERETMEGÁLLAPODÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

MICROSOFT SZOFTVERLICENCEK

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM01MSEV21

Keretmegállapodás megnevezése, tárgya: 

Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Vállalati licencek

A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet alanyi hatálya alá tartozó érintett szervezetek (a továbbiakban: Érintett Szervezetek) közül az állami vállalatoknál meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése

Keretmegállapodás típusa, rendelés módja: Keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitás

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM01MSEK21

Keretmegállapodás megnevezése, tárgya: 

Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Kormányzati licencek

A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet alanyi hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek közül a kormányzati szerveknél és intézményeknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése

Keretmegállapodás típusa, rendelés módja: Keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitás

 

A két keretmegállapodás között alapvető különbség, hogy a DKM01MSEK21 keretmegállapodás az ún. kormányzati kedvezmény körébe tartozó licenceket tartalmazza, míg a DKM01MSEV21 keretmegállapodás azokat a licenceket tartalmazza, melyek nem tartalmaznak sem oktatási, sem kormányzati kedvezményeket – ezek a licencek tipikusan a 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet alanyi hatálya alá tartozó állami vállalatokra vonatkozó kedvezményrendszert jelenítik meg.

 

MICROSOFT SZOFTVEREKHEZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM01MSSUP22

Keretmegállapodás megnevezése, tárgya: 

Meglévő Microsoft szoftverek támogatása

A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet alanyi hatálya alá tartozó Érintett Szervezeteknél meglévő Microsoft szoftvertermékek használatához szükséges gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások biztosítása (rövid név: MSSUP22)

Keretmegállapodás típusa, rendelés módja: Keretmegállapodás alapján történő írásbeli konzultáció

 

A keretmegállapodás biztosítja az Érintett Szervezetek számára a Microsoft szoftvertermékek használatához szükséges gyártói terméktámogatási szolgáltatásokat. A keretmegállapodás alapján az Érintett Szervezetek kizárólag a náluk meglévő Microsoft szoftverek, szoftverrendszerek használatához szükséges szolgáltatásokat szerezhetik be, a keretmegállapodás alapján alkalmazásfejlesztés nem történhet.

 

MICROSOFT SZOFTVEREKHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM01SWF21

Keretmegállapodás megnevezése, tárgya: 

Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása (SWF) (rövid név: SWF21)

Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása

Keretmegállapodás típusa, rendelés módja: Keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitás

 

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM01SWFE21

Keretmegállapodás megnevezése, tárgya: 

Európai Uniós forrásból megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások (SWFE) (rövid név: SWFE21)

Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások nyújtása

Keretmegállapodás típusa, rendelés módja: Keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitás

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakba: DKÜ) több technológia (Microsoft, Java, Business Intelligence) tekintetében is kötött keretmegállapodásokat annak érdekében, hogy az alkalmazásfejlesztés tekintetében a lehető legszélesebb fejlesztői környezetet biztosítsa a beszerzési eljárások megvalósításához. A két fenti keretmegállapodás alapján az Érintett Szervezetek kifejezetten Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos beszerzési eljárásaikat tudják megvalósítani.

A keretmegállapodások közötti alapvető különbség, hogy a DKM01SWF21 keretmegállapodásból – annak rendelkezéseivel összhangban – olyan közbeszerzések valósíthatóak meg, amelyek nem tartalmaznak sem részben, sem egészben európai uniós forrást.

Ezzel szemben a DKM01SWFE21 kifejezetten a részben, vagy egészben európai uniós forrásokból megvalósított közbeszerzésekre specializálódott, ide értve azt is, amennyiben egy adott közbeszerzés később kerülne utólagosan elszámolásra valamely, a lefolytatáskor még nem ismert támogatási szerződés/projekt terhére.

A másik fő különbség ezen keretmegállapodások között, hogy a DKM01SWF21 kiterjed üzemeltetés jellegű szolgáltatásokra is, míg a DKM01SWFE21 típusú keretmegállapodás nem, figyelemmel az európai uniós forrásokból megvalósított beszerzések idevágó előírásaira is.

 

 

Jellemzők/Licencelési konstrukciók

Microsoft Nagyvállalati Szerződések
Enterprise Agreement (EA) – Nagyvállalati Szerződés,
Enterprise Agreement Subscription (EAS) – Nagyvállalati Szerződés Előfizetés,
Server and Cloud Enrollment (SCE) – Szerver és Felhő Beléptetési Szerződés

Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) – Microsoft Termékek és Szolgáltatások Szerződés

Cloud Solution Provider (CSP) – Felhőszolgáltató Program

Minimum kötelezettségvállalás

150 jogosító eszköz, vagy jogosult felhasználó termékcsoportokként

500 pont termékcsoportokként (évente), vagy 250Online szolgáltatások felhasználó termékcsoportonként (évente)

Egy felhasználói előfizetési licenc (User Subscription License – USL) vagy Azure pay-as-you-go használata

Célszervezet mérete

150 vagy több eszköz, vagy felhasználó

250 vagy több eszköz, vagy felhasználó

1 vagy több eszköz, vagy felhasználó

Szerződéses időtartam

3 év vagy 1 év

Nincs lejárat

1 év (automatikusan megújuló)

Termékkategóriák

Elkötelezettség-alapú Online szolgáltatások és helyszíni (on-premises) szoftverek

Tranzakcionális Online szolgáltatások és helyszíni (on-premises) szoftverek

Tranzakcionális Online szolgáltatások és helyszíni (on-premises) szoftverek

Vásárlási lefedettség

Szervezetre kiterjedő

Igény alapján

Igény alapján

Vásárlási időtartam

3 év vagy 1 év a kezdeti vásárlásnál (további vásárlásoknál a szerződéses tartamhoz illeszkedő)

1 év vagy ennél rövidebb bizonyos Online szolgáltatások esetében

1 év

Vásárlási időtartam lejárata

Beléptetés (Enrollment) lejárata

A vásárlási fiók harmadik évfordulója Frissítési Garancia (SA) esetében, a vásárlási fiók következő évfordulója, vagy a kezdeti Online szolgáltatásokra feladott rendelés tartamához illeszkedő lejárat (Online szolgáltatások esetében)

Előfizetési tartam lejárata (1 év) Online szolgáltatások esetében

Értékesítési modell

Viszonteladón keresztül

Viszonteladón keresztül

Viszonteladón keresztül

Helyszíni (on-premises) szoftverlicenc

Igen

Igen

Igen

Frissítési Garancia (SA)

Igen (benne foglalt)

Igen (választható)

Nem

Előzetes kifizetés

Igen (1 vagy 3 évre)

Igen (1 vagy 3 évre)

Igen (1 évre)

 

A licencelési tudnivalókat a keretmegállapodások (DKM01MSEV21 és DKM01MSEK21) megkötésére irányuló közbeszerzési eljárások közbeszerzési dokumentációja tartalmazza „Fontosabb licencelési tudnivalók” alcím alatt. A dokumentumok elérhetők a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (DKR) az adott keretmegállapodás eljárási adatlapján „KD_01MSEV21.pdf”, illetve „KD_01MSEK21.pdf” fájlnév alatt.

A DKM01MSEV21 és DKM01MSEK21 keretmegállapodás közötti alapvető eltérés:

a) A DKM01MSEK21 keretmegállapodás túlnyomórészt az ún. kormányzati kedvezményhez tartozó licenceket tartalmazza, vagyis e keretmegállapodás alapján kell megvalósítania a Microsoft licencbeszerzéseit azon Érintett Szervezeteknek, amelyek megfelelnek a kormányzati licencelési jogosultságnak (és nem felelnek meg a Microsoft minősített oktatási felhasználó definíció feltételeinek.) A jogosultsági kérdésekről bővebben a DKM01MSEK21 keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjában „Az Érintett Szervezetek kedvezménykategória szerinti besorolása” alcím alatt olvashatnak. (Ld. a DKR-ben a keretmegállapodás eljárási adatlapján „KD_01MSEK21.pdf” fájlnév alatt.)

b) A DKM01MSEV21 keretmegállapodás azokat a licenceket tartalmazza, melyek nem tartalmaznak sem oktatási, sem kormányzati kedvezményeket – ezek a licencek tipikusan a DKÜ rendelet hatálya alá tartozó állami vállalatokra vonatkozó kedvezményrendszert jelenítik meg. (Az Érintett Szervezetek nem felelnek meg sem a Microsoft minősített oktatási felhasználó definíció, sem a kormányzati definíció feltételeinek.) A jogosultsági kérdésekről bővebben a DKM01MSEV21 keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjában „Az Érintett Szervezetek kedvezménykategória szerinti besorolása” alcím alatt olvashatnak. (Ld. a DKR-ben a keretmegállapodás eljárási adatlapján „KD_01MSEK21.pdf” fájlnév alatt.)

Mindkét keretmegállapodásban a keretmegállapodásban részes ajánlattevők (a továbbiakban: Szállító vagy Szállítók) feladata és felelőssége az az Érintett Szervezetek (ajánlatkérők) jogosultsági besorolásának meghatározása, amelynek megállapításához az Érintett Szervezet minden szükséges adatot köteles megadni a Szállító részére.

Amennyiben az Érintett Szervezet nem jogosult pl. a kormányzati licencek beszerzésére, vagyis nem tartozik az ún. „jogosult jogalanyok” körébe, úgy a Szállító köteles erről az Érintett Szervezetet a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszeren (DKR) keresztül írásban tájékoztatni.

A jogosultság tisztázását célszerű az adott (eseti) beszerzés előkészítése során elvégezni, mert a jogosultság egyes esetekben a konkrét beszerzés tárgyától, céljától is függ.

Lásd még: https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Industries-Government?lang=16

A DKM01MSEK21 kormányzati licenc keretmegállapodásból azok a szervezetek szerezhetnek be, amelyek megfelelnek a kormányzati licencelési jogosultságnak, de nem felelnek meg a Microsoft minősített oktatási felhasználó definíció feltételeinek. (Lásd bővebben az előző kérdésre adott választ.)

A licencharmonizáció célja az, hogy az Érintett Szervezetek szerződései fordulónapjait a DKÜ, a hatékony licencgazdálkodás megvalósítása érdekében, közelítse egymáshoz, így a Microsofttal egyetértésben, az évfordulókra a következő időpontokat jelölte ki: január 1., május 1., augusztus 1., november 1.

 

Lásd bővebben a DKM01MSEK21, illetve DKM01MSEV21 keretmegállapodás vonatkozásában a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (DKR) az adott keretmegállapodás adatlapján megtalálható KM2 útmutatóban (MSEK21_KM_2_resz_lebonyolitas_kieg.pdf, illetve MSEV21_KM_2_resz_lebonyolitas_kieg.pdf) foglaltakat.

A keretmegállapodások alkalmazását segíti az elektronikus katalógus és a katalógusfrissítés beépítése.

 

A DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (DKR) a katalógusfrissítést a DKÜ felhívására a keretmegállapodásban részes ajánlattevők (Szállítók) a keretmegállapodásban foglaltak szerint két havonta nyújtják be, amelynek során a cserélt termék(ek)kel műszakilag egyenértékű vagy meghatározó műszaki paramétereiben kedvezőbb termék(ek)kel történik meg a katalógusfrissítés, a gyártói referencia árlistához igazodóan.

 

A katalógusfrissítés a DKÜ jóváhagyását követően történik meg a DKR felületén közzétett katalógusban. A katalógusfrissítések során a gyártói referencia árlistában szereplő árhoz képest biztosított szállítói árkedvezmény mértéke állandó.

A kéthavonta történő katalógusfrissítés során nem csak a terméklista újul meg, hanem az árak is indexálódnak az euró alapú gyártói referencia árlistához képest a katalógusfrissítést megelőző havi MNB havi átlagos euróárfolyam szerint.

 

A kéthavi katalógusfrissítések köztes hónapjaiban a terméklista nem változik, csupán árfolyamkövetés történik az előző havi MNB havi átlagos euróárfolyam szerint.

 

Az alkalmazott árfolyamokról szóló tájékoztató a DKÜ által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (DKR) az adott keretmegállapodás adatlapján megtalálható.

A kérdés megválaszolásához először röviden ki kell térni a Microsoft (MS) sajátos, négyszintű szerződéses konstrukciójára.

  • 1. szint: MS Üzleti és Szolgáltatási Szerződés (Microsoft Business and Service Agreement – MBSA), amely általános jogi fogalmakat rögzít keretjelleggel és a DKÜ és az MS között jön létre, egy adott keretmegállapodáshoz kapcsolódóan.
  • 2. szint: Nagyvállalati Szerződés (Enterprise Master Agreement – EA): Szintén a DKÜ és az MS között létrejövő megállapodás, amely a különböző licenc programok sajátosságait tartalmazza (Pl.: hatálybalépések napja, a szerződés időtartamok, a felmondási feltételek, és a nagyvállalati/kormányzati program működése).
  • 3. szint: Beléptetési Szerződés (Enterprise Enrollment – Beléptetés): A Beléptetési Szerződést az Érintett Szervezet köti meg a MS-tal, a keretmegállapodás alkalmazásával indított versenyújranyitásos eljárás eredményeképpen nyertes ajánlattevőn (Szállító) keresztül, 1 vagy 3 évre.
  • 4. szint: Egyedi Szerződés: Szintén az Érintett Szervezet köti meg, de már közvetlenül a keretmegállapodás alkalmazásával indított versenyújranyitásos eljárás eredményeképpen nyertes ajánlattevővel (Szállító), a Beléptetési Szerződés megkötésével egyidejűleg, szintén 1 vagy 3 évre.

 

A végleges viszonteladói árakat az Érintett szervezet és a Szállító között létrejövő Egyedi Szerződés határozza meg.

A vonatkozó keretmegállapodás alkalmazásával indított versenyújranyitásos eljárás eredményeképpen tehát az Érintett Szervezet által kettő (a 3. és 4. szint szerinti) szerződés megkötésére kerül sor.

Fentieket azért fontos kihangsúlyozni, mert a Beléptetési Szerződés keretében az adott időszakra (1 vagy 3 év) vonatkozóan a nyertes ajánlattevő (Szállító) kijelölésre kerül, akinek teljesítenie kell az Egyedi Szerződésben foglaltakat.

A közbeszerzési törvény rendelkezéseire is figyelemmel ugyanakkor az MS EA keretében a termékek mennyisége bővíthető az ún. TrueUp megrendeléssel, az alábbiak szerint:

 

  • Az MS EA keretében, a már megkötött és az Egyedi Szerződésben megrendelt termékek bővítése érdekében, a megfelelő termék(ek)re a vonatkozó keretmegállapodás alkalmazásával le kell bonyolítani egy újabb versenyújranyitási eljárást.
  • Ezen versenyújranyitási eljárás keretében a vonatkozó keretmegállapodásban részes bármely ajánlattevő (Szállító) adhat ajánlatot az Érintett Szervezet ajánlati felhívására, függetlenül attól, hogy az Egyedi Szerződésben, illetve a Beléptetési Szerződésben ki a kijelölt Szállító.
  • Ha ezen pótlólagos beszerzés tekintetében indított versenyújranyitási eljárás eredményeképpen más szállító nyer, mint az Egyedi Szerződésben, illetve a Beléptetési Szerződésben kijelölt Szállító, akkor az új nyertes szállító beléptetését az MS EA-ba – a Microsoft előírásai miatt – szintén el kell végezni.

Ehhez az adott (MSEV/MSEK) keretmegállapodás 5. sz. mellékletében foglalt előírások (Partnerváltás), valamint az egyedi szerződésminta 10. számú mellékletének 6. pontjában foglaltak nyújtanak segítséget.

Megszakítás