Tulajdonosi jogok gyakorlója

A cég elnevezése: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

A cég rövidített elnevezése: DKÜ Zrt.

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37.

Postai címe: 1134 Budapest, Váci út 37.

Elektronikus levélcíme: info @ dkuzrt . hu

Honlap: www.dkuzrt.hu

Megszakítás