”Tájékoztatás a szoftverlicenc-gazdálkodási díjakkal kapcsolatban*”

Tisztelt Érintett Szervezetek!

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) ezúton tájékoztatja Önöket a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. január 1. napján hatályba lépett módosításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

A Korm. rendelet a DKÜ Zrt.-t jelölte ki az érintett szervezetek tekintetében a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási feladatok ellátására. A DKÜ Zrt. a szoftverlicenc-gazdálkodási feladatai ellátása érdekében jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a szoftverlicenc szerződéseik adatairól, gazdálkodásuk körülményeiről vagy egyéb, a központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer kialakításához, működtetéséhez szükséges adatokról.

Az érintett szervezetek szoftverlicenc-gazdálkodási díjat kötelesek fizetni a DKÜ Zrt. részére az alábbi esetekben:

  1. amennyiben a DKÜ Zrt. maga folytatja le az érintett szervezet számára a beszerzési eljárást központosított beszerzés vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával;
  2. amennyiben az érintett szervezet saját hatáskörben folytatja le a beszerzési eljárást oly módon, hogy a DKÜ Zrt. által megkötött keretmegállapodásból vagy más keretjellegű szerződésből elégíti ki beszerzési igényét.

A fentiek szerinti szoftverlicenc-gazdálkodási díjat – főszabály szerint – a 2021. január 1. napját követően megindított beszerzések vonatkozásában szükséges megfizetni.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díj meghatározásának módját a Korm. rendelet 14/A.§ (5) bekezdése tartalmazza.

A szoftverlicenc-gazdálkodási díjfizetés jelenleg az alábbi keretmegállapodásokat érinti:

  1. EKM01MSLIC20 azonosítójú „Egyedi keretmegállapodás a KIFÜ részére Microsoft oktatási szoftverlicencek beszerzése céljából” tárgyú;
  2. DKM01SAS20 azonosítójú „Meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint terméktámogatási szolgáltatások biztosítása” tárgyú;
  3. DKM01OSUP20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;
  4. DKM01ISUP20 azonosítójú „Meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások” tárgyú;
  5. DKM01OLIC20 azonosítójú „Meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése” tárgyú;
  6. DKM01MLIC20 azonosítójú „Meglévő Micro Focus szoftverlicencek bővítése” tárgyú.

A DKÜ Zrt. a fenti keretmegállapodások módosítását – a szoftverlicenc-gazdálkodási díjra tekintettel – előkészítette, mely módosításokat, az aláírást követően, az adott eljárás adatlapján közzéteszi. A szoftverlicenc-gazdálkodási díjat az érintett keretmegállapodás módosítását, és annak a Digitális Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételét követően megindított beszerzések vonatkozásában a szállítón keresztül kell megfizetni.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.”

*A fenti tájékoztatás a www.dkuzrt.hu honlapján jelent meg 2021.02.08.

Megszakítás