Bevezetés az IBM szoftverek licencelésébe

Az IBM szoftverek használatát licencek biztosítják az ügyfelek számára: az IPLA (International Program License Ageement) és a PA (Passport Advantage) szerződések értelmében az IBM nem kizárólagos licencet ad az ügyfeleknek a szoftver használatára, a jogosultsági igazolásban (POE, Proof of Entitlement) és Licenc Adatlap (LI, License Information) meghatározott engedélyezett felhasználási szintig.

Az alap licenc feltételeket az alábbi linken lehet elérni:

IBM Terms

A minden egyes szoftver verzióhoz tartozó Licenc Adatlap (LI, License Information) határozza meg annak felhasználási körét, a használható metrikákat, a programhoz csomagolt azt támogató egyéb szoftvereket és azok korlátozásait. Az egyes szoftverekhez tartozó LI-ket szintén a fenti linken lehet név szerint keresni:

Új ügyfelek kétféle módon fogadhatják el a Passport Advantage (PA) licenc feltételeket:

  • Kitöltik a Passport Advantage (PA) belépési nyilatkozatot (Enrollment form) és aláírva eljuttatják az IBM képviselőjének – kapcsolat alapú megállapodás
  • Az első licenc beszerzés keretében a szállító a Passport Advantage Express (PAX) feltételeivel adja fel a rendelést az IBM felé, ilyenkor az ügyfélnek nem kell belépési nyilatkozatot kitöltenie – tranzakció alapú megállapodás.

Fontos, hogy a PAX licencelésnek több hátránya is van ügyfél szempontból, például nem lehet egy időpontra hozni a megújításokat vagy több szerződést egyben kezelni például leányvállalati szinten. Az IBM Magyarországon a 301/2018 (XII.27.)-as Korm. rendelet alanyi hatálya alá tartozó érintett szervezetek (ÉSZek)- nek a PA szerződésbe történő belépést javasolja a Government Option-nal (GOE) az egységes és átlátható licencmenedzsment megvalósítása és a stratégiai szinten megállapodott feltételrendszerek alkalmazhatósága érdekében. Javasolt, ha vannak már meglévő PAX licencek, azokat PA alá transzferálni. Ehhez első lépésben a PAX és a PA oldalak elsődleges adminisztrátorainak (APA) jóhagyása, majd a megfelelő adatlap IBM-hez való benyújtása szükséges, amit aztán az IBM egyedi mérlegelés után hagy jóvá vagy utasít el.

Az IBM a szoftvert határozott időre vagy határozatlan időre (a licenc típusától függően), amíg az ügyfél betartja a licencszerződés feltételeit, használatra engedélyezi. Tehát nem maga a szoftver tulajdonjog kerül megvásárlásra, és például a forráskódot sem adja át a gyártó.

A licenceket két csoportba lehet osztani az időtartamuk alapján:

  • Határozatlan (perpetual) idejű szoftverhasználat – “License + SW Subscription and Support 12 Months”.
  • Határidős licencek – előfizetés (subscription), havi vagy határozott időtartamú licencek

Alap esetben az infrastruktúra alapú licencelés esetén a használt processzor-mag mennyiségre kell a licenceket megvásárolni, ettől eltérni az alábbi esetekben lehet:

  • Részkapacitás (subcapacity) licencelés használat esetén
  • Konténerlicencelés amennyiben hibrid-felhős (Cloud Pak-ek) platformon futtatjuk a szoftvert
  • Ideiglenes túlhasználatra vonatkozó irányelvek segítenek a verzió váltás és migráció esetén megnövekvő túlhasználat kezelésében (temporary additional use policy)

Határozatlan vagy örökös idejű licenc

Ez a licenc a megvásárolt szoftver adott verziójának és kiadásának korlátlan ideig történő használatára jogosít, valamint tartalmaz szoftver előfizetést (legfrissebb kereskedelmi forgalomban kapható verzió, kiadás vagy frissítés használata) és támogatást (elektronikus hibabejelentés) 12 hónapig.

Az egyes időszakok végén a szoftver előfizetés és támogatás további 12 hónapra (a mindenkori áron) megújítható (Annual Software Subscription and Support Renewal 12 Months).

Ha a szoftver előfizetés és támogatás nem újul meg, az ügyfél nem használhatja az újabb verziókat és hibát se jelenthet be (még az ún. Grace Period alatt se), de továbbra is használhatja a szoftvert a licencszerződésnek megfelelően.

Ez a legelterjedtebb licencelési típus az államigazgatásban, de egyre több helyen van igény határidős licencek beszerzésére is.

Határidős licencek

Előfizetési licenc

Az előfizetési licencek (Subscription) lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy egy meghatározott időtartamra, évente megújuló áron vásároljanak szoftvert.  Az előfizetéses licencelés összhangban van azzal, ahogy manapság az IT szolgáltatók a  felhő alapú szoftvereket kínálják, és alacsonyabb belépési költséget kínálnak nagyobb rugalmasság mellett (le lehet mondani az évfordulón úgy licenc mennyiséget, hogy a megújítási egységárakat ez nem befolyásolja). Ugyanakkor több éves (jellemzően háromnál több) használat esetén az örökös licenc az ár szempontjából kedvezőbb alternatíva lehet, valamint a határozatlan licenc esetén a vállalt időtartam alatt nem lehet lemondani az előfizetést.

A Passport Advantage szerződés elsődleges kapcsolattartójának az első előfizetői licencrendeléssel együtt bele kell egyeznie az előfizetői licenc feltételeibe. A szükséges mellékletet a megrendeléssel együtt kell aláírni és elküldeni az IBM-nek.

Havi licenc

A havi licencek lehetőséget biztosítanak rövidebb idejű (általában hat hónapnál rövidebb de két évnél nem hosszabb) felhasználásra. Rugalmasan megállapítható, de legalább 1 hónapos elkötelezettségi időszakok jellemzik, amiket az ügyfél legalább 30 napos írásbeli értesítéssel felmondhat vagy megújíthat.

Határozott idejű licenc

Néhány szoftver termékhez elérhető az úgynevezett Fixed Term License (FTL), ami jogosultságot biztosít a licencelt szoftverek előre meghatározott időtartamra történő használatához.

Jellemzője, hogy 12 hónapos fix kötelezettségvállalási időre lehet kötni, ugyanúgy 30 nappal korábban lehet felmondani, vagy újabb 12 hónapra meghosszabbítani.

Ideális az idővel változó használati igényekkel rendelkező ügyfelek számára, mert a Fix Term Licences futamideje azon a napon kezdődik, amikor az IBM elfogadja a megrendelést vagy az előző Fix Term lejáratát követő naptári napon vagy az évforduló napján.

Mint minden, a Passport Advantage alatt vásárolt IBM szoftverlicenc, a Fixed Term Licence is tartalmaz szoftverelőfizetést és támogatást, amely biztosítja a termékfrissítésekhez és a műszaki támogatáshoz való hozzáférést az FTL érvényességének időtartamára.

Infrastruktúra szerinti licencelés

Részkapacitás (Subcapacity)

Amennyiben valamilyen az IBM által támogatott virtualizációs technológiát használva az adott IBM szoftvert nem a teljes fizikai infrastruktúrán futtatjuk (akár több szerveren is), lehetőség van csak azokra a processzor mag-okra vásárolni licencet, amik valójában a virtuális gép számára ki lettek osztva. Ezt hívjuk részkapacitás licencelésnek. Értelemszerűen, mivel nem kell a teljes szerver infrastruktúrára licencet vásárolni – és ki lehet használni olyan fejlett virtualizációs technikákat, mint a megosztott processzor-poolok, mikro-particionálás, a virtuális gépek és az erőforrások dinamikus újraelosztása – ezért nagyon előnyös ez a megoldás TCO tekintetében, ugyanakkor fontos odafigyelni, hogy a szükséges mérő eszközök (pl. ILMT) telepítve és jól beállítva legyenek, hogy igazolni lehessen a mindenkori használat mennyiségét.

Ez a fajta licencelés is kihasználja a Processor Value Unit (PVU) alapú licencelés előnyeit, mely az egyes processzor típusokhoz rendel egyedi értékeket (általában, 70 PVU egy mag, de lehet 50, 100 és 120 is) mely a szükséges licencek mennyiségét határozza meg.

Bővebben a PVU licencelésről és annak számítási táblázata:

https://www.ibm.com/software/passportadvantage/pvu_licensing_for_customers.html

A PVU alapú licencelést lassan leváltja a Virtual Processor Core (VPC) ami egyszerűsíti a szükséges licencek kiszámítását, mert a processzor mag típusától függetlenül csak azok mennyiségét kell figyelembe venni.

Konténer licencelés

Az iparági trendeknek megfelelően az IBM is létrehozta a legtöbb termékének konténerizált verzióját melyek a RedHat OpenShift platformján futnak és Cloud Pak-eknek nevezték el őket. Ezek a Cloud Pak-ek lehetővé teszik, hogy az IBM szoftvereket on-premise, hibrid vagy teljesen felhős infrastruktúrán lehessen futtatni anélkül, hogy ehhez migrálni kellene az adott alkalmazásokat. További előnye a Cloud Pak licenceknek, hogy több termék vagy szolgáltatás érhető el egy licencbe csomagolva különböző arányszámokhoz vagy pontokhoz társítva, így nagyobb rugalmasságot biztosít a változó üzleti igényekhez való alkalmazkodásban vagy a licencek cseréjében.

Lehetőség van egyébként más konténer technológia használatára is, amennyiben azokat az IBM támogatja.

A konténerek esetében az ún. vCPU-k képezik a licencelés alapját. A program futtatására rendelkezésre álló összes vCPU egy adott „pod”-on az összes a „pod”-ban futó konténer vCPU számának az összege. Lehetőség van tört vCPU számítására is „pod”-onként, melyeket a klaszter szintjén kell összesíteni és felkerekíteni. További előnye a konténer licencelésnek, hogy a „worker node”-okra kell számolni a vCPU kapacitást. Lehetőség van a hyperthreading használatára is.

A licenc megfelelősség mérésére minden esetben az IBM License Service-t kell használni.

Felhasználó alapú licencelés

Az IBM a felhasználó alapú licenceknél, az ún. nevesített felhasználó (Authorised User) esetében mindig élő személyeket tekint a licencet használóknak, így technikai felhasználó esetén is minden a rendszer szolgáltatásait igénybe vevő személyre kell ilyen típusú licencet venni, még azokra az üzleti partnerek által használt támogató felhasználókra is, akik külsősként csak a rendszer üzemeltetését biztosítják.

A konkurens felhasználók esetében bárki használhatja az adott megoldást, de egy időben csak annyian léphetnek be a rendszerbe, ahány licenccel az ügyfél rendelkezik.

Az IBM általában külön biztonsági megoldással nem korlátozza a szoftverek telepítését és használatát, a megfelelő használatot az ügyfél köteles biztosítani, ugyanakkor néhány, főleg kliens vagy csak desktop gépen futó alkalmazásnál előfordulnak licenc kulcsok is. (pl. Rational, SPSS)

Erőforrás (resource value unit) alapú licencelés

Gyakran előfordul, hogy a licencelés alapja nem a CPU vagy felhasználó, hanem valamilyen más „erőforrás”, ami lehet továbbra is az infrastruktúrához kötődő tulajdonság, de akár a vállalat nagysága is (pl. mérlegfőösszeg, dolgozók összlétszáma, telephelyek száma, stb.).

A magas rendelkezésre állás licenc követelményei

Általánosságban – amennyiben az adott licence információs dokumentum máshogy nem rendelkezik – az alábbi szabályok érvényesek a különböző backup / high availablity konfigurációkra:

  • Cold: A program másolata telepítve van, de nincs elindítva
  • Warm: A program másolata fut, de nem végez munkát
  • Hot: A program másolata aktívan részt vesz a terheléselosztás miatt a beérkező tranzakciók kiszolgálásában

A „Cold” és a „Warm” nem igényel licencet, míg a „Hot” igen.

Részletesen:

https://www-40.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/pdf/policies/$file/Feb-2003-IPLA-backup.pdf

Ideiglenes szoftver túlhasználat

Az IBM lehetőséget ad, hogy bizonyos esetekben az ügyfelek egy rövid időre (általában 90 napig) a megvásárolt mennyiségen felül is használják a szoftvereket nem éles környezetben. Ilyen eset lehet például az adatközponti migráció, az IT rendszerek cseréje, vagy az adott program új verziójának, nagyobb kiadásának vagy követő termékének a migrációja.

Pontos leírás:

https://www-40.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/pdf/policies/$file/tempaddluse.pdf

PA Online – az ügyfél portál

Az ügyfelek a Passport Advantage Online portálon férhetnek hozzá a licenc kimutatásaikhoz és igazolásaikhoz (PoE), valamint itt tudják a megvásárolt szoftvereket letölteni, előfizetni az őket érdeklő bejelentésekre, de akár új licenceket is tudnak itt vásárolni.

Az alábbi linken érhető el a PA Online:

https://www.ibm.com/software/passportadvantage/pao_customer.html

 

Megszakítás